m?nniskor och deras r

Succeshistoria i m?nga internationella varum?rkesmarknadsf?ring har k?nslor spelat en viktig roll. Herve Leger Bandage Dress Company: s globala [url=http://www.alysonjenkins.co.uk/Ralph-Lauren-Jackets-c-1_21.html]Ralph Lauren Jackets Mens[/url] vice vd f?r marknadsf?ring sa: "V?ra anstr?ngningar [url=http://www.dorothylehane.co.uk/nike-christmas-c-60/nike-air-max-1-womens-c-60_62/]Nike Air Max 1 Womens[/url] att f?rst? m?nniskor och deras rika k?nslom?ssiga liv och deras behov mycket allvarligt. S? att vi kan designa sin vilja att k?pa bilar, produkter och tj?nster." Herve Leger bidrog Till handling p? grund av s?dana k?nslor av emotionell marknadsf?ring --- ger en anledning att k?pa fr?n en separat en g?ng l?ngsiktig lojalitet.
Billig Herve Leger marknadsf?ringsexpert Philip Kotler hade m?nniskors [url=http://www.odilis.fr/]www.odilis.fr[/url] konsumtionsbeteende i Allm?nt ?r indelad i tre steg: den f?rsta ?r konsumtionsfasen, etapp II ?r massf?rbrukning och den tredje ?r emotionella stadier av konsumtion, som ?verensst?mmer med teorin om Maslows 5 Lager av konsumenternas efterfr?gan. Speciellt i de ?vergripande niv?erna av konsumtion och komposition till ?ldre, komfort, k?nslom?ssiga utvecklingsriktningar idag, blir Herve Leger alltmer differentierad [url=http://www.sopratorino.it/Ralph-Lauren-Uomo-c-4.html]Ralph Lauren Uomo[/url] konsumentfr?ga, personlig och emotionell. "Emotionellt v?rde" konsumentbegrepp allt tydligare, konsumentkonceptet alltmer f?rsvagad, k?nslom?ssig marknadsf?ring blir att etablera Herve Leger f?retags image, skapa varum?rkes rykte, marknadsf?ra nytt vapen, va